پولیپ معده

پولیپ معده

پولیپ معده پولیپ معده یک توده سلولی بیرون زده از بافت معده یا اپیتلیوم میباشد. این پولیپ ها نادر بوده و معمولا با علائم ونشانه خاصی همراه نیست. این توده های معده معمولا به صورت اتفاقی تشخیص داده میشود و زمانی که پزشک  معالج ،معده شما را جهت موارد دیگر اندوسکوپی معده میکند،متوجه این یافته […]